Liên hệ

Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Thiên Sơn

Địa chỉ: Số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-39272888

Fax: 84-4-39272999

Email: thiensonplaza@tctgroup.com.vn

Website: www.thiensonplaza.com.vn

Hệ thống trung tâm thương mại Plaza

Trung tâm thương mại Thien Son Plaza Hoàn Kiếm

Địa chỉ: Số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-39272888

Fax: 84-4-39272999

Email: thiensonplaza@tctgroup.com.vn

Website: www.thiensonplaza.com.vn

Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza HCM

Địa chỉ: Số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-39272888

Fax: 84-4-39272999

Email: thiensonplaza@tctgroup.com.vn

Website: www.thiensonplaza.com.vn

Trung tâm thương mại Thien Son Plaza Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-39272888

Fax: 84-4-39272999

Email: thiensonplaza@tctgroup.com.vn

Website: www.thiensonplaza.com.vn

Hãy để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất